Новаторски проект за мобилна дигитализация

Проектът „Мобилна дигитализация“ е един от последните проекти, по които работят Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/ и Центърът за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието към Национален студентски дом.

СОКИ, като една от първите организации в България в областта на дигиталните изкуства и медии, инициира и разработи, съвместно с партньори, методология и конкретни инструменти за нискобюджетна конверсия на книжното ни наследство. Разработените обучителни материали (LMS), филми, ръководство и ресурси са достъпни свободно чрез сайта на проекта Mobile Digitizing по програма Erasmus+, mobiledigit.eu.

Те третират теми като какво представлява процеса на дигитализация, как да подбираме артефактите за конверсия, как да си направим нискобюджетна или мобилна инсталация за дигитализация, софтуер и хардуер за дигитализация, описание на мета-данните, представяне на вече дигитализираните материали, обучение на персонала по темата, примери и други.

Методологията и материалите могат да бъдат полезни на всички малки и средни организации, включително студентски НПО, желаещи да съхранят и популяризират своите библиотеки или архиви от книги, списания, вестници, документи или снимки.


Подробности на: http://mobiledigit.eu/bg/nachalo/