Откриване на изложба „Студентска фотография“

Всички любители на фотографията, както и всички участници в ежегодния конкурс за студентска фотография, организиран от Общността на Фото и видео клуба към Студентския дом, са поканени на откриването на изложбата „Студентска фотография“ на 6-и март от 18-30 ч. в зала „Галерия“, ет. 2 на Национален студентски дом.

На откриването на изложбата ще бъдат връчени първите награди на името на доц. Живко Арабов – дългогодишен ръководител на представителния фото-клуб при ЦСДК. Тяхната цел е насърчаване на студентското творчество и запазването на паметта за дейността и харизмата на фотографа и преподавателя доц. Живко Арабов под чието ръководство са израснали някои от най-креативните и титуловани фотографи в България, членове на ПФК при ЦСДК в периода 1974 – 2000 г.


Събитие: https://www.facebook.com/events/1125057924322674/