Лиляна Павлова ще открие международен семинар в НСД

Министър Лиляна Павлова ще открие международен младежки семинар на тема “Насърчаване на младежкото участие в изборите за Европейски парламент” на 12 ноември в Националния студентски дом, пл. Народно събрание 10 от 10.00 ч.

Семинарът се организира от Националната студентска конфедерация по програма “Еразъм+” на ЕС от 11-и до 18-и ноември 2018 г. с подкрепата на Националния студентски дом, Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България. Проектът има за цел да се информира новото европейско поколение как работят европейските институции и правата и задълженията, които носи европейското гражданство, за да се насърчи участието му в изборите за Европейски парламент и да се повиши избирателната активност.Участниците ще получат практически умения как да комуникират ЕС към младите граждани и ще изградят капацитет за организиране на информационни събития по време на предизборната кампания. Идеите и знанията, получени по време на семинара ще бъдат използвани от всеки един участник на местно равнище и така ще се постигне мултипликационен ефект.

Основните теми на семинара са:

  1. Бъдещето на европейския проект: В противоречие ли са европейската и националната демокрация?
  2. Как да подобрим функционирането на ЕС чрез реформа на европейските институции и политики и укрепване на европейската демокрация?
  3. Защо трябва да младите хора да се включат в демократичния живот на съюза и да вземат участие в изборите за Европейски парламент.

Необходимостта от информираност относно процесите в ЕС, който е изправен пред най-голямото предизвикателство в историята си, както и от приближаване на европейските институции до гражданите и преодоляване на демократичния дефицит на съюза прави темата на семинара особено актуална.

Политици, служители на европейските институции, дипломати и журналисти ще помогнат на младите хора да изградят умения за европейска комуникация.