„Старт на кариерата“ с НСД

2 569 работни места в публичната администрация се предлагат тази година по програма „Старт на кариерата”. 3 от тях се разкриват в администрацията на Национален студентски дом! Очакваме Вашите кандидатури!

  • Специалист „Връзки с обществеността“ – за наскоро дипломирани експерти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“;
  • Специалист „Управление на проекти“ – за наскоро дипломирани експерти в професионално направление „Администрация и управление„;
  • Юрист-консулт – за наскоро дипломирани експерти в професионално направление „Право“;

До 19 октомври 2018 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи до 29 г., без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор.

С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

Подробности на: