Дискусия „За бъдещето на Студентския дом“

За събитието:

През 2018г., Националният студентски дом (НСД) отбелязва 85 години от своето създаване. Националният студентски дом е изграден през 1933г. с доброволния труд и даренията на българските студенти в сърцето на българската столица – на пл. Народно събрание 10.

Преди 20 години, на 15-и октомври 1998г. се провежда конференция „Студентският дом – история, актуални проблеми и перспективи за развитие“ с участието на повече от 20 студентски организации на която се обсъжда и постига консенсус по визията за развитието на институцията в настоящия й вид.

Днес вратите на НСД са отворени за всички представители и приятели на българската студентска общност, но за да продължи Домът да бъде център на академичния, културен и обществен живот на студентите в една променена среда, е необходимо провеждането на нова дискусия за неговото развитие в перспектива.

Кои са проблемите и какви са възможностите пред Националния студентски дом в дигиталната епоха? Какви идеи за инициативи, проекти и кампании имат българските студенти като част от международната студентска общност? – Заповядайте да обсъдим всичко това!


Детайли:

  • Ден и час: 15-и октомври (понеделник), 18:00
  • Място: Зала „Галерия“, Национален студентски дом, ет. 2
  • Вход: свободен, със задължителна предварителна регистрация на https://www.eventbrite.co.uk/e/-20–tickets-49686213803

За Националния студентски дом:

Националният студентски дом (НСД) е институция от централната изпълнителна власт на Република България, която провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на следните дейности на национално равнище: Международно сътрудничество и взаимодействие със световни, регионални и национални студентски организации; Европейска интеграция; Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно положение; Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда; Кариерно и професионално развитие; Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата; Неформално образование и обучение; Компютърни изкуства; Театрални изкуства; Певчески изкуства; Танцови изкуства; Информационно осигуряване и издаване на образователни и обучителни материали; Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.