Акад. Стефан Бобчев, Директор на Свободния университет

В Студентския дом ще се настани едно интелектуално огнище. Това огнище ще дава културен топлик на обитателите на дома; това огнище ще излъчва извън стените си зари, които ще осветляват. Ще осветляват българското общество, и ще му сочат националния път, по който са тръгнали всички истински студенти; националния път за спасение на родината.