Проф. Асен Златаров, Председател на Съюза на българските химици

Нека да помогнем на студентите в тяхното благородно усилие да видят най-после свършено дело тоя Студентски клуб, където ще намери българският студент обстановка за здрав труд, за повечко радост и за разрастване на граждански добродетели!