Проф. Георги Шишков, Ректор на Софийски университет

Така схванато голямото значение на едно студентско огнище за живота на нашата академическа младеж, никой няма да откаже нуждата да се издигне в столицата на България Студентски дом. С тази надежда аз отправям горещ позив към българското общество да даде ценната си подкрепа за осъществяването на едно добро дело.