Проф. Александър Цанков, Председател на Народното събрание

Студентският дом има да изиграе между българската младеж една голяма културна роля. Един такъв Дом ще култивира между студентите не само другарството, но и чувството на обществена солидарност и ще допринесе твърде много, ако можем така да се изразим, за социалното възпитание на нашата младеж.