Екзарх Стефан I

Издигането на Студентския дом безспорно ще бъде голям принос за науката и живота, за родолюбието и човещината на академичната ни младеж. Той ще й даде необходимите условия умело да се справи с физическия и духовед труд, чрез който студентството расте в знанията и крепне в идеализма.