Студентските центрове при НСД – какво ново?

Информацията относно процеса по обновяване на Центровете за студентски услуги следете тук - процедурата е отворена и очаква кандидати! Студентските организации в НСД продължават с изключително активната си организационна работа…