52 позиции за студентски практики разкрива Студентският дом

В отговор на разразилата се криза с пандемията от COVID-19 и негативните последици, които тя има върху образованието и възможностите за професионално развитие на българските студенти, ръководството на Национален студентски…