Невидимата нишка в историята на Студентския дом

По случай 90-годишнината на Националния студентски дом от Съюзна ложа "Ехнатон" в състава на ВЛССПЗвБ поднесоха като подарък едно обстойно проучване на "невидимата нишка" в историята по построяването на Дома.…