Студентският дом с нови партньори в младежкия сектор

Национален студентски дом сключи меморандум за стратегическо сътрудничество с Асоциацията за международно обществено развитие (АМОР). Споразумението бе подписано от директора на Дома, д-р Христиан Даскалов, и г-н Вадим Рошманов, председател…