Катедра на младите учени 2019

Нов български университет,  департамент Администрация и управление, Магистърска програма "Бизнес администрация", Магистърска програма "Управление и икономика на устойчивото развитие", кооперирана за двойна диплома с Университет на Урбино, Италия и Национален…