За Студентския дом през 60-те

Продължават усилията на ръководството на НСД по дигитализация на културно-историческото наследство на Студентския дом, разпиляно пред десетилетията назад във времето. Дигиталната колекция от фотоси, посветена на темата "115 години от…