НСД и другите общностни проекти в Царство България

Четвъртото поредно издание на “Годишникъ” на платформата “Консерваторъ” събира 31 автора, които разглеждат най-важните теми от изминалата година – по света и у нас. Не само проблемите, но и причините…