„Студентски дом нас навек ни свързва“

Напусна ни Борис Семерджиев - един от най-успешните директори на Централния студентски дом на културата, начело на институцията в периода 1977-1982 г. Негова е перефразата на популярния хоров девиз: "Студентски…