Репетиционно студио „Л. Гройс“

Репетиционното студио в сутерена на сградата, разположено непосредствено пред бившите гримьорни на голямата театрална сцена.

Студиото разполага с капацитет да поема занимания на до 20 души, работещи в сферата на сценичните изкуства – основно в сферата на театъра. Подът е от каменна мозайка.

Известният български театрал Любен Гройс е бил режисьор в Театър-студия „Студентина“ при Централния студентски дом на културата. Той е и сред основателите на първата сбирка на Кабинета на младите писатели студенти „Димчо Дебелянов“ при ЦСДК.