Партньори


Организации-партньори в провеждането на събития за студентите:Организации-партньори, ползващи учебни и репетиционни зали:Медии и медийни формати, отразили събитията на Студентския дом:


Очаквайте скоро алманах със събитията на Национален студентски дом и неговите партньори, отразени в медийното пространство! В НСД се организират над 120 обществени събития годишно и представения по-горе списък с партньори е само илюстративен.