Дискусия по новата програма Еразъм+

На 14 юли Центърът за европейско сътрудничество и насърчаване на активното европейско гражданство съвместно с Ресурсния център за кариерно консултиране и професионално развитие организираха дискусия на тема „Новата програма Еразъм+…

Барометър за професионалното ориентиране в НСД

Семинарът „Нови тенденции в кариерното консултиране“ се проведе в Национален студентски дом за 4-ти път и стана барометър за новите технологии и инструменти при кариерното консултиране. Теми като изкуствен интелект…