За проблемите и решенията във висшето образование

Материалът е публикуван в юлския брой на списание "Образование и специализация в чужбина". За списанието можете да се абонирате тук. Г-н Даскалов, работите изключително активно по темата с българското образование.…

Столична община подкрепи реставрацията на сцените на НСД

Националният студентски дом и още три сгради в София със статут на недвижими културни ценности ще получат подкрепа за своята реставрация по програма "Културно наследство" на Столичната община. Предложението за…