Културно наследство

Седалището на НСД e в гр. София, с адрес на управление пл. Народно събрание 10. Сградата на НСД е публична държавна собственост (акт за държавна собственост № 00131 / 14.02.1997 г.) и представлява архитектурен паметник на културата от местно значение (писмо на НИПК № 2637 / 07.06.1988 г.), разположен върху парцел, обхващащ територия между площад „Народно събрание“ и ул. „Аксаков“.

По замисъл тя е проектирана и изпълнена като многофункционална, предназначена да задоволява многообразието от културните дейности и потребности на студентите. Както пише нейният проучвател от НИПК, поради това, че сградата е първа и единствена от подобен род в София и поради това, че в нейния градеж са вложени доброволен студентски труд и дарениясимвол на студентското единство и взаимопомощ, същата е обявена за архитектурен паметник на културата. В допълнение, сградата е част от архитектурен ансамбъл и попада в охранителната територия на културно-исторически резерват „Сердика“.

Основният камък на сградата е положен на 30 май 1931 г., а сградата е завършена на груб строеж през 1933 г., когато стартира и организационната дейност в нея с репетициите на Академичен хор „Ангел Манолов“. Довършването й продължава в годините до 1938-1939 г. Сградата се състои от четири нормални етажа, един тавански и два сутерена. Първият и вторият етажи са предназначени за театрални и музикални дейности. Там се намира голяма многофункционална зала с 450 места, емблематична за поколения български творци и почитатели на изкуството, използвана през десетилетията като кино-салон, театрален салон и концертна зала, с балкон с 50 места, с лоджии и прожекционна, с гримьорни (в първи сутерен), както и камерна зала със 100 места. На първо ниво са разположени още необходимите фоайета, каса, санитарни възли и помещения за вентилационни инсталации, а на второ – апаратни и технически помещения, както и малка изложбена зала („Галерия“). На останалите надземни етажи на сградата (III-и, IV-и и V-и), има разположени репетиционни зали и кабинети за научна и творческа работа, ползвани от различни студентски дружества и организации.

Повече информация за историята на сградата можете да намерите тук.


Статутът на сградата на недвижима културна ценност не е единственото, което прави Студентския дом значим за културното наследство на България център. В Дома са създадени и са развивали през десетилетията своята организационна дейност редица популярни художествено-творчески формации. Сред онези, които към днешна дата са с преустановена дейност, но с голям принос за българската култура и изкуство, могат да бъдат откроени следните групи и състави:

  • „Симфоничен оркестър на младите сили“ (СОМС) с диригент маестро Влади Симеонов – създаден 1934 г.
  • „Киноклуб“ с худ. ръководител Васил Кацев – създаден 1958 г.
  • „Студентски драматичен театър“ с худ. ръководител Николай Колев – създаден 1958 г.
  • „Академичен симфоничен оркестър“ с худ. ръководител Алипи Найденов – създаден 1959 г.
  • „Оркестър „Стакато“ с худ. ръководител Развигор Попов – създаден 1963 г.
  • „Оркестър “Метроном” с худ. ръководител Панайот Славчев – създаден 1965 г.
  • „Състав за забавни танци“ с худ. ръководител Елисавета Иванова – създаден 1968 г.
  • „Студентски пантомимичен театър“ с худ. ръководител Иван Радев – създаден 1975 г.
  • „Клуб за политически песни “Ален мак” с худ. ръководител Виктор Чучков – създаден 1976 г.
  • „Фоайе на студентите-сатирици“ с худ. ръководител Валентин Бинчев – създадено 1979 г.

Повече информация за активните към днешна дата организации, развиващи дейност на територията на НСД, може да бъде намерена тук.


Изглед от сградата на НСД след завършването й през 30-те години на 20-ти век.