Стажанти


Отзиви от завършили стажанти:

„Благодаря, че ме приехте в екипа си, макар и за кратко. Изключително се радвам, че имах възможността да работя с професионалист като г-жа Пенева. От нея научих не само за естеството на работа в Национален студентски дом, но и ми даде ценни съвети за живота. Освен опит, практиката ми даде и нови контакти. С удоволствие ще Ви посетя отново!“
Отличени стажанти:

  • Теодора Костадинова – стажант „Връзки с обществеността“ – Теодора Костадинова е студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград по специалност – Връзки с обществеността . В момента развива собствен бизнес свързан с онлайн търговията. Предишен опит на позиция в областта нa обществените комуникации и дейности като Event manager. Изградени умения за работа в екип, добра комуникация, отговорност към поетите задачи.
  • Иво Петров – стажант „Инвестиционни проекти“ – Иво Петров е студент в трети семестър в университет Гьоте във Франкфурт на Майн, специалност Икономически науки. Завършва ПГПНЕ „Гьоте“ в гр. Бургас и разполага с опит в сферата на клиентското обслужване на аутсорсинг сектора в международната компания Sutherland Global Services Bulgaria. Участвал е в множество инициативи и проекти извън гимназията като посещението на Европейския Парламент в Страсбург чрез Euroscola, където държи реч пред ученици от всички държави-членки на ЕС, и множество семинари за личностно развитие на сдружение „Макензи“.