Обучителни материали

Посетите нашия „Отворен университет“ на www.nsd.moodle.school.

В този учебен портал можете да намерите обучителни материали със свободен достъп от наши и чуждестранни университети; лекции и презентации на утвърдени експерти; материали от събития и инициативи на Студентския дом.

Ако имате идеи за развитието на проекта – свържете се с нас, очакваме Ви!


P1150575