Столична община подкрепи реставрацията на сцените на НСД

Националният студентски дом и още три сгради в София със статут на недвижими културни ценности ще получат подкрепа за своята реставрация по програма „Културно наследство“ на Столичната община. Предложението за четирите обекта бе гласувано и одобрено на сесия на Столичния общински съвет на 23 юли 2020 г. Сградите ще получат финансиране за обследване и изготвяне на инвестиционни проекти, за таксите по съгласуването и одобрението им, разрешителните за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. Самите строително-ремонтни работи няма да се финансират по тази програма на общината.

programa-kulturno-nasledstvo

Главният архитект на София Здравко Здравков, който е инициатор на програмата, обяви кои са одобрените от експертна комисия обекти седмица по-рано. Освен сградата на Студентския дом на пл. „Народно събрание“ № 10, това са административната сграда на БАН на ул. „Московска“ №13-13А, жилищно-търговска сграда на „Позитано“ № 1, както и сградата на Института по балканистика с Център по тракология към БАН на ул. „Московска“ № 45. Съгласно програмата, собствениците ще упълномощят координатора на Програмния съвет на „Културно наследство“, който ще ръководи проектните и съгласувателните процедури, „което също ще е голямо облекчение за собствениците“, подчертава арх. Здравков. Проектантите ще бъдат избрани по реда на Закона за обществените поръчки, а в конкретния случай на сградата на НСД ще се търси приемственост с идейните проекти за възстановяване на залите, изготвени от екипи от студенти.

Slide20

От над 1400 сгради-паметници на културата на територията на Столична община, общо девет сгради кандидатстваха за подкрепа по пилотната програма, като пет от кандидатите получиха одобрение на програмния съвет на „Културно наследство“. С най-висока оценка бе класиран именно проектът на Студентския дом, който предвижда реставрация на представителните сцени за студентско творчество, пострадали след пожар през 2001 г. Поради размера на пораженията и липсата на целево финансиране през годините, голямата сцена на НСД остава затворена и днес.

hall-1

През 2018 г. започна двугодишна мащабна кампания за възстановяване на културния живот в НСД, която доведе до въвеждане обратно в експлоатация на Централното фоайе и Камерната зала на Студентския дом, които за кратък период от време възвърнаха позициите си на водещи пространства за култура и академично творчество с богата публична програма, формирана от академични изяви на студенти и премиерни за София събития на независими артисти – представяния на книги и сборници, театрални и танцувални спектакли, кино-прожекции, фестивали и др.

71580983_755095304934862_7102283239221362688_o

В журито по програма „Културно наследство“ участваха общински съветници и представители на администрацията на Столичната община, Министерството на културата, Регионалният исторически музей – София, както и Камарата на архитектите и на Съюза на архитектите в България. В доклада на експертите до СОС се посочва, че Студентският дом е изграден в периода 1931-1933 г. по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. По своя характер е единствената за времето си сграда от този род с киносалон, репетиционни зали за самодейни състави, административни помещения, ателиета за художници. Архитектурата е решена със „спокойна“ фасада с хоризонтално членение, лентовидни прозорци, разнообразена само от терасата на най-горния етаж с изглед към площад „Народно събрание“.

Slide46


Повече за архитектурната и обществена значимост на сградата на Студентския дом можете да откриете тук и тук.