Как да внедрим система за е-обучение?

В отговор на нуждата от спешен преход от присъствена в дистанционна форма на обучение, която се създаде при мнозина, Национален студентски дом отговори със създаването на видео-курс, целящ да подкрепи този преход.

Това е практически курс, състоящ се от кратки видео лекции, учебни материали и консултации по темата „Внедряване на система за безплатно дистанционно електронно обучение“.

Курсът е насочен към начинаещи с интерес по темата и се базира на облачно-базираната версия на безплатна система за е-обучение „Moodle“.

Курсът се води от Христиан Даскалов – директор на Национален студентски дом и докторант в Стопански факултет на Технически университет – София.

Инициативата е провокирана от нуждата от по-широко разбиране и приложение на методите и инструментите за електронното обучение в условията на сложна хигиенно-епидемиологична обстановка.

Курсът е подходящ за всички лица и организации, които не разполагат с целеви средства за своевременното ангажиране на услугите и продуктите на специализираните компании.

Ресурси: