Рекордна година за Студентския дом

През всичките години от създаването си през 1933 г. до днес, Студентският дом съществува като уникална институция, чиято мисия е да способства за удовлетворяването на образователните, научни и културни потребности на българските студенти, подпомагайки инициативи и проекти, развивани извън територията на университетите в извънучебно време.

P1160673

Визията на администрацията на НСД за развитието на държавната политика се състои в превръщането на Студентския дом във водещ център за осъществяване и подпомагане на студентски дейности на национално и локално равнище, в т.ч. за развитие на международно сътрудничество  и европейска интеграция, социални проекти и подпомагане на студенти в страната и чужбина, предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда, кариерно и личностно развитие, програми и проекти в областта на образованието, науката и културата, неформално образование и обучение, компютърни, сценични изкуства, информационно осигуряване, спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.

78473765_1152449441612450_6963152992052707328_o

Основната стратегическа цел на НСД е удовлетворяването на потребностите на българските студенти за образователна, научна и художествено-творческа изява извън рамките на академичните институции и техните учебни програми. Главно направление при реализация на тази цел е насърчаването от страна на институцията на инициативността, творчеството, нестандартното мислене, предприемчивостта, съзидателния и изследователски дух на студентите.

thumb_910x0_N-JOY-The Voice-12 финалисти

НСД е призван да развива пряко всички неполитически форми на сдружаване на студентите, в т.ч. да подпомага дейностите на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и на националните студентски организации, които работят по договори за съвместна дейност с НСД на територията на Студентския дом. Ползата/ ефектът за обществото от провежданата политика се съдържа в реализираната от и заедно с подпомаганите студентски групи и организации художествено-творческа и академична/научна продукция.

61773492_10156431666353775_625641151499599872_o

Голяма част от дейността на НСД се реализира чрез  поддържането и развитието на центрове и кабинети, които предоставят безвъзмездно услуги на студенти, студентски групи и организации с нестопанска цел. 10 национални студентски организации, партниращи си с широка мрежа от обществени организации, предоставят необходимия персонал и финансиране за работата на центровете и кабинетите и осигуряват технически дейността им.

student

2019 г. бе най-активната година в съвременната история на Национален студентски дом от демократичните промени през 1989 г. насам. Тази констатация почива на емпирични данни – над 120 официални културни и образователни събития с обществен характер бяха реализирани на територията на Национален студентски дом. Близо 300 000 души бяха достигнати посредством онлайн каналите за комуникация на Студентския дом, от които над 15 000 заявиха интерес за присъствие и участие в събитията, организирани от НСД и партньори на пл. „Народно събрание“.

73057497_10220377848893931_5497520476311781376_o

За всички свои инициативи ръководството на НСД продължи да информира широката общественост, посредством създадения и поддържан с доброволен труд онлайн портал.  В началото на 2020 г. бе изготвен подробен доклад за дейността през предходната година, който може да бъде свален оттук.

60333754_2449461068400413_7718340196969742336_o

В извадка по-долу могат да бъдат намерени и достъпени някои от най-важните новини от административен и организационен характер за 2019 г.: