Нови тенденции в кариерното развитие

Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) и Национален студентски център за информация и кариерно развитие към Национален студентски дом при МОН в партньорство с Междууниверситетски център за развитие на кариерата – УНСС, Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ към Технически университет, Център за кариерно развитие – Русенски университет и други партньори организира III-то издание на семинара „НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ“ (дигитални технологии, изкуствен интелект и други теми).

65313866_10215738066577428_4213229180684337152_n

„Нови тенденции в кариерното консултиране“ е еднодневен международен семинар и дискусия, в който водещи центрове споделиха в зала „Галерия“ на НСД добри практики и опит в областта.

Ето и пълният списък на представените на форума лекции:

  • Кариерно ориентиране на младежи и изкуствен интелект  / Росен Петков, председател на Студентско общество за компютърно изкуство и Национален студентски център за информация и кариерно развитие и Боряна Савова от СОКИ
  • Дигитализация на кариерното развитие / доц. д-р Росен Кирилов и Атанас Димитров, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на Университета за национално и световно стопанство – София
  • Трансформиране на кариерното ориентиране за уменията, работните места и възможностите за поколението Z чрез 3D виртуална платформа, базирана на игри / Гергана Андреева, Фондация на бизнеса за образованието
  • Виртуалните технологии и ефективността им в кариерното консултиране на студенти / Силвия Янева-Стоянова, директор на Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на Технически университет -София
  • Въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за ПОО в България / Пенка Николова, д-р на Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в Националната агенция за професионално образование и обучение
  • Иновации в кариерното консултиране в Англия / Десислава Андонова, консултант в кариерен център Solent Futures
  • Новите технологии в подкрепа на кариерното развитие / Христиан Даскалов, директор на Национален студентски дом и докторант на ТУ София по въпросите на критичните фактори за успех в управлението на заинтересованите страни при проекти с отворен код
  • Съвременни подходи за осигуряване на информационни потоци в кариерното консултиране / Иван Евстатиев, Ръководител на Център за кариерно развитие при Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Ваня Найденова, кариерен консултант
  • LinkedIn за студенти и ученици: Талант + Технологии = Успешна кариера / Симеон Лазаров