Гледка от Национален студентски дом

Скици от архитектурния проект
на Студентския дом

Скица от проекта на Студентския дом, арх. Ст. Белковски и арх. Ив. Данчов
(в. "Студентска борба, 1.03.1930)

Скица от проекта на Студентския дом, арх. Ст. Белковски и арх. Ив. Данчов
(в. "Студентска борба, 2.08.1937)

 
 
© Национален студентски дом