1000 София

пл. Народно събрание №10

тел.: 02/987 22 86 ; факс: 02/987 74 77

Директор на НСД - Николай Иванов: deltahold@yahoo.com

Сътрудник административно обслужване - Маргарита Христова: margihristova@mail.bg

 


© Национален студентски дом