Гледка от Национален студентски дом

Кратка историческа справка за Студентски дом, София, пл. "Народно събрание" №10

1900-1901 г. - В София се основава Студентска трапезария под наименование "Студентски клуб".

1904 г. - Председателят на Студентския клуб Стилиян Чилингиров , със съдействието на министъра на просвещението, проф. д-р Иван Д. Шишманов , полага основите на фонда за построяване на сграда на Студентския клуб с основна сума 10 000 лв., отпусната от Министерството на народното просвещение.

12 юни 1910 г. - По инициатива на председателя на Студентския клуб Тома В. Томов се учередява Граждански комитет за построяване здание на Студентския клуб в София. Уставът на този комитет е утвърден със заповед на Министерството на народното просвещение № 1516 от 14 май 1911 г.

19 декември 1929 г. - Писмо на цар Борис ІІІ до Българския национален студентски съюз, в което се казва: "С най-гореща симпатия посрещам благородното начинание за издигането на Дом на българския студент, където ще крепнат и обединяват сърцата и умовете си здрави и добре просветени граждани на България, които утре, работейки за Родината, ще бъдат добри ратници в международното сътрудничество за мирния общочовешки напредък."

1931 г. - Закон на ХХІІ Обикновено народно събрание за отстъпване даром на Ректора на държавния университет място от 1396, 50 кв.м. заедно с постройките в него, находящи се на ул. "Аксаков" №33, за построяване на студентски дом ("Държавен вестник", бр.277/1931 г.).

30 май 1931 г. - Тържествен водосвет при полагането на основния камък на сградата на Студентския дом, извършен от софийския митрополит Стефан.

1933 г. - Студентският дом започва да функционира, макар сградата му да не е окончателно завършена. Започват репетиции първите музикални и художествени състави. Така 1933 г. се счита за година на създаването на Студентския дом.

От края на 30-те години - Студентският дом носи името на българския престолонаследник - Студентски дом "Княз Симеон Търновски" .

1940 г. - Закон за фонда "Студентски дом при Университета Св. Климент Охридски в София" ("Държавен вестник", бр.126/1940 г.).

1944 - 1952 г. - В сградата на пл. "Народно събрание" №10 последователно са настанени Щабът на съветската армия и Народния театър на армията.

1952 г. - Акт №1002/26.07.1952 г. за недвижим държавен имот отново определя сградата на пл."Народно събрание" №10 като Студентски дом .

1957 г. - ПМС от 5.07.1957 г. за създаване на Централен студентски културен клуб ; по-късно - Студентски дом на културата при Министерството на народната просвета .

1977 г. - Централен студентски дом на културата преминава към ЦК на ДКМС.

1991 г. - ПМС №233 от 4.12.1991 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Министерство на образованието и науката . Постановлението отнема от Сдружение "Българска демократична младеж", правоприемник на ДКМС, правото на ползване върху държавен имот, представляващ Студентски дом в София, находящ се на пл. "Народно събрание" №10 и го предоставя безвъзмездно на Министерството на образованието и науката за стопанисване и управление за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.

1996 г. - Удостоверение №4497/4.11.1996 г. от НИПК, че Студентския културен дом в кв.486 в гр.София, пл. "Народно събрание" 10 е архитектурен паметник на културата.

1997 г. - Акт №00131/02.1997 г. за държавна публична собственост на имота на пл."Народно събрание" 10 и ул. "Аксаков" 13, парцел VІІ, кв.486.

1999 г. - ПМС № 65 от 05.04.1999 г. за създаване на Национален студентски дом към Министерството на образованието и науката .

2002 г. - 30 май е обявен за Празник на Студентския дом и се чества за първи път с концерт, изложба от архивни материали, предмети и аудиовизуални свидетелства "Из историята на Студентския дом" и специално издаден документален сборник Книга за Студентския дом .

2003 г. - Навършат се 70 години от създаването на Студентския дом.

 
 
© Национален студентски дом