Снимки из историята на Студентския дом

Татяна Киркова

Татяна Киркова, секретар на Международната университетска взаимопомощ -
Entraide Universitaire Internationale (ISS) в Женева през 30-те години - организацията,
отпуснала сумата от 15 000 долара за построяване на Студентския дом.

© 2005 Национален студентски дом