Снимки из историята на Студентския дом

Рисунка на Студентския дом през 1940 г.

Рисунка на Студентския дом през 1940 г.

© 2005 Национален студентски дом