Снимки из историята на Студентския дом

Сградата на Студентски дом „Княз Симеон Търновски“ през 1938 г.

Сградата на Студентски дом „Княз Симеон Търновски“ през 1938 г.

© 2005 Национален студентски дом