Снимки из историята на Студентския дом

Водосвет при полагането на основния камък на Студентския дом

Водосвет при полагането на основния камък на Студентския дом,
извършен от митрополит Стефан (30.05.1931).

© 2005 Национален студентски дом