Снимки из историята на Студентския дом

Покана за тържеството за полагане на основния камък

Покана за тържеството за полагане на основния камък
на Студентския дом на 30 май 1931 г.

© 2005 Национален студентски дом