Снимки из историята на Студентския дом

Писмо на цар Борис ІІІ

Писмо на цар Борис ІІІ до Българския национален студентски съюз
в подкрепа за построяване на Студентския дом (19.12.1929).

© 2005 Национален студентски дом