Снимки из историята на Студентския дом

Цар Борис ІІІ

Цар Борис ІІІ, гарант за построяването на Студентския дом.

© 2005 Национален студентски дом