Снимки из историята на Студентския дом

Проф. Иван Шишманов

Проф. Иван Шишманов, министър на народното просвещение (1903-1907),
пръв застъпник на идеята за построяване на Студентския дом.

© 2005 Национален студентски дом