Снимки из историята на Студентския дом

Академичният фолклорен ансамбъл

Академичният фолклорен ансамбъл в празничния концерт по случай 8 декември
в Националния студентски дом през 1999 г.

© 2005 Национален студентски дом