Снимки из историята на Студентския дом

Концерт на представителния студентски симфоничен оркестър

Концерт на представителния студентски симфоничен оркестър
при Студентския дом на културата в началото на 70-те години на ХХ век.

© 2005 Национален студентски дом