Снимки из историята на Студентския дом

Сградата на Студентския дом през 1978 г.

Сградата на Студентския дом през 1978 г.

© 2005 Национален студентски дом