Снимки из историята на Студентския дом

Официалната трибуна на тържеството при повтороното откриване

Официалната трибуна на тържеството при повтороното откриване
на Студентския дом (като Студентски дом на културата) на 11.12.1959 г.

© 2005 Национален студентски дом