Снимки из историята на Студентския дом

Васил Г. Янков

Васил Г. Янков, председател на студентския строителен комитет за построяване
на Студентския дом в началото на 30-те години на ХХ век.

© 2005 Национален студентски дом