Снимки из историята на Студентския дом

Стилиян Чилингиров

Стилиян Чилингиров, председател на Студентския клуб (1904), инициатор за построяване на Студенткия дом.

© 2005 Национален студентски дом