Гледка от Национален студентски дом

Националният студентски дом е разположен в София на пл. "Народно събрание" №10 - в сърцето на българската столица, сред сградите на Народното събрание, на Софийския университет "Св. Климент Охридски", на Българската академия на науките и Храм-паметника "Александър Невски".
Намира се на площада, в центъра на който е паметникът на Цар Освободител.
Сградата на Студентския дом е издигната през 1933 г.
Днес в Националния студентски дом функционират публични центрове, предоставящи различни видове услуги, има просторни зали за репетиции и публични изяви на студенти, художествена галерия , интернет-център и др.

Достъп до обществена информация
Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация
Списък с информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на НСД
Инструкция за предоставяне на обществена информация
Отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 г.

Профил на купувача
Резултати от търг за наем на рекламни пана
Резултати от търг за наем на помещения откъм ул. "Аксаков"
Резултати от търг за наем на станция
Резултати от процедура за обществена поръчка на услуга - охрана

Декларации по ЗПУКИ
Росица Пенева
Десислава Петрова

Политика по качеството
Декларация на ръководството
Сертификат по ISO 9001:2015
© Национален студентски дом