Гледка от Национален студентски дом

Националният студентски дом е разположен в София на пл. "Народно събрание" №10 - в сърцето на българската столица, сред сградите на Народното събрание, на Софийския университет "Св. Климент Охридски", на Българската академия на науките и Храм-паметника "Александър Невски".
Намира се на площада, в центъра на който е паметникът на Цар Освободител.
Сградата на Студентския дом е издигната през 1933 г.
Днес в Националния студентски дом функционират публични центрове, предоставящи различни видове услуги, има просторни зали за репетиции и публични изяви на студенти, художествена галерия , интернет-център и др.
Предлагат услуги и извършват дейности популярните творчески формации и професионални организации - Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен хор "Ангел Манолов", Регионален център на Балканите за студентски театър, Студентско общество за компютърно изкуство, Национална асоциация на студентите-икономисти, Български студентски съюз, Национална студентска конфедерация, Национален научен експедиционен клуб "ЮНЕСКО" и др.

Профил на купувача
Резултати от търг за наем на помещения откъм ул. "Аксаков"
Резултати от търг за наем на станция
Резултати от процедура за обществена поръчка на услуга - охрана
Резултати от търг за наем на рекламни пана

Декларации по ЗПУКИ
Росица Пенева
Десислава Петрова

Политика по качеството
Декларация на ръководството
Сертификат по ISO 9001:2015
© Национален студентски дом